Nemocnice Na Homolce patří mezi organizace přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví ČR. Jedná se o nadstavbové klinické zdravotnické zařízení, které se od velkých fakultních nemocnic odlišuje tím, že neposkytuje kompletní spektrum zdravotnických služeb, ale zaměřuje se na mimořádně kvalifikovanou a technologicky vyspělou léčbu v určitých oborech.

Společnost OR-CZ uspěla ve veřejné zakázce v Nemocnici Na Homolce pod názvem „Software a hardware pro PACS“. Veškeré přístroje nemocnice, které produkují obrazovou DICOM dokumentaci, budou data nově ukládat do systému MARIE PACS s jediným centrálním vysoce dostupným a zabezpečeným velkokapacitním PACS archivem MARIE Server, který poskytne služby zdravotnickým pracovníkům. Jednotný systém MARIE PACS zabezpečí rychlou a bezproblémovou dostupnost obrazové dokumentace pomocí webového DICOM prohlížeče MARIE WebVision, včetně možnosti vzdálené diagnostiky a konzultací při stanovaní diagnóz a postupů v léčebném procesu pacienta, a vzájemné sdílení a úpravu snímků prostřednictvím nástroje na správu obrazové dokumentace MARIE Portal. Nezbytnou součástí celého řešení je integrace se stávajícím nemocničním informačním systémem a migrace dat z několika stávajících PACS řešení.

Součástí projektu bude také oddělený vědecký a vzdělávací PACS archiv. Data z vědeckého PACS budou anonymizována a předávána vědeckým pracovníkům a vědeckým či jiným institucím, které provádějí specializovanou diagnostiku nebo výzkum.