• Všechny novinky

    Nový vývojový projekt - Využití umělé inteligence v mamodiagnostice

    20. července 2021

Mamografický screening je velmi složitá oblast obrazové diagnostiky, při které diagnostik hledá miniaturní, teprve vznikající, potenciálně nebezpečné útvary, tzv. mikrokalcifikace = drobné tečky vápníku, které vznikají v počínajícím nádoru a můžou pomoci ke včasné diagnostice rakoviny prsou. Jelikož je jejich velikost na hranici viditelnosti (0,1 až 0,2 mm), je možné je diagnostikovat jenom na kvalitním mamografickém přístroji s velmi vysokým rozlišením. Nebo může pomoct umělá inteligence.

Medicínská divize společnosti OR-CZ se rozhodla věnovat řešení umožňujícímu expertní čtení snímků, protože díky umělé inteligenci tak může dojít k odhalení útvarů identifikujících potenciální onkologické riziko. Z hlediska informačních technologií jsou mikrokalcifické útvary disponující v rámci tkáně odlišnou optickou hustotou (stupně šedi) dobře diferenciované od ostatních žláz, tkání a útvarů. Toto může zdravotnickému personálu výrazně pomoci jak z hlediska časové úspory, tak z hlediska indikace nejasných nebo těžce rozpoznatelných případů, čímž dojde i ke zpřesnění diagnostiky a zvýšení efektivity vyšetření.

1.7.2021 jsme zahájili projekt Automatická detekce a klasifikace mikrokalcifikací v mamodiagnostice, jehož cílem je vytvořit softwarové řešení schopné analyzovat mamografické snímky a automaticky, na základě umělé inteligence a neuronových sítí, detekovat podezřelé oblasti s výskytem mikrokalcifikací. Ve finále vznikne samostatný modul, který bude integrován do systému MARIE PACS. Na projektu spolupracujeme v konsorciu s Fakultní nemocnicí Brno.