• Všechny novinky

    Práce naší stážistky vyhrála prestižní soutěž

    16. března 2022

Naši specialisté z medicínské divize pravidelně přednáší na vysokých školách. Studentům také nabízíme možnost stáže v OR-CZ, kdy se zapojí do pracovních týmů a během studia pracují na konkrétních projektech.

To je případ i Denisy Hývlové, studentky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií.

V akademickém roce 2020/21 přednášel náš technický ředitel Jan Kelča a manažer vývoje Josef Vopařil na Ústavu biomedicínské techniky a bioinformatiky VUT v Brně na téma "Úvod do medicínské informatiky". V té souvislosti Denisa oslovila OR-CZ, zda by byla možná spolupráce na bakalářské práci. Honza přišel s tématem "Automatická detekce mikrokalcifikací v mamografických snímcích". Tento krok byl klíčový pro náš následující projekt zapojení AI v divizi MSD, který aktuálně OR-CZ realizuje.
Denisa Hývlová (FEKT) se ve své bakalářské práci zaměřuje na problematiku spojenou s rakovinou prsu. Snaží se detekovat malé vápenné usazeniny na mamografických snímcích, ty totiž můžou být často prvním příznakem právě rakoviny prsu. Běžným okem jsou takové mikrokalcifikace lehko přehlédnutelné, studentka proto navrhla algoritmus, který tuto detailní práci udělá za člověka. 
Bakalářská práce se zabývá detekcí mikrokalcifikací v mamografických snímcích. Rozebírá souvislost jejich přítomnosti se vznikem rakoviny prsu, princip mamografie a standard DICOM využívaný v radiologii. Přibližuje metody používané pro zvýraznění a segmentaci mikrokalcifikací. Pro zhodnocení výsledků detekce bylo vytvořeno grafické uživatelské rozhraní a algoritmus umožňující automatické vyhodnocení úspěšnosti detekce na databázi snímků s anotacemi. 
Denisa byla navržena do soutěže "8 z VUT" a tuto soutěž vyhrála.

Pozn.: 8 z VUT je soutěžní přehlídka prezentací nejlepších bakalářských prací studentů ze všech fakult brněnské techniky za uplynulý akademický rok. Práce a jejich autory nominuje vedení jednotlivých fakult. Vybraní studenti nejprve dostanou příležitost zúčastnit se kurzu prezentačních dovedností a získané zkušenosti se pak snaží proměnit při prezentaci svého tématu. Ti, kteří dokážou téma své bakalářské práce srozumitelně a poutavě přednést porotě, získají kromě diplomu také mimořádné stipendium. 

Gratulujeme a těšíme se na další spolupráci :)