• Všechny novinky

    Rozběhl se historicky první integrační projekt v české nemocnici

    5. června 2020

V pátek 5. června byla dokončena a akceptována první etapa projektu "Integrace a garantovaná archivace elektronické zdravotnické dokumentace" v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně.

Předmětem projektu je dodávka a vybudování integrační platformy na architektuře Enterprise Service Bus, která umožní propojení současných systémů a získávání dat. Hlavními součástmi řešení budou Master Patient Index, centrální registr zdravotnické dokumentace a dlouhodobý důvěryhodný archiv elektronické zdravotnické dokumentace. Náplní první etapy byla analýza a návrh celkového řešení integrace.