Fakultní nemocnice Olomouc je jedním z největších lůžkových zařízení v České republice.

Je součástí sítě devíti fakultních nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR. Je největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji a šestou největší nemocnicí v zemi.

Společnost OR-CZ uspěla v získání veřejné zakázky ve Fakultní nemocnici Olomouc pod názvem „Integrační platforma“. Předmětem veřejné zakázky je vybudování komunikační a integrační platformy pro interní rozvoj elektronizace ve Fakultní nemocnici Olomouc s celoplošnou dostupností vybraných a zabezpečených dat pro pacienty, pro podporu sdílení informací mezi regionálními olomouckými poskytovateli zdravotních služeb i poskytovateli zdravotních služeb mimo olomoucký kraj. Projekt bude realizován včetně technologické připravenosti na národní projekty e-Health a s návazností na zajištění mezinárodní interoperability.