Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) je vysoce specializovaným zdravotnickým zařízením poskytujícím zdravotní péči v téměř celém rozsahu medicínského spektra pro své spádové oblasti Prahy 3 a Prahy 10, v některých oborech i pro pacienty z celé Prahy, východních Čech a v případě popálených pacientů z celých Čech.

Integrace nemocničních informačních systémů je v současnosti aktuální téma hned v několika českých nemocnicích a my jsme rádi, že v roli poddodavatele zužitkujeme naše doposud získané zkušenosti v dalším projektu.

Jeho předmětem je vytvoření integrační vrstvy (ESB), Master Patient Indexu (MPI), Centrálního registru zdravotní dokumentace, standardizovaných datových rozhraní dle platných zdravotnických standardů eHealth pro účely sdílení dat s dalšími poskytovateli zdravotní péče a poskytování informací pacientům.
Projekt počítá také s vytvořením nástroje (rozhraní) pro budoucí napojení regionálních či národního systému bezpečné výměny dat a zajištění propojení a vzájemné sdílení dat obsažených/vedených v interních informačních systémech FNKV.