Vyvíjet, provozovat a inovovat zdravotnický prostředek druhé nejrizikovější třídy IIb vyžaduje značnou míru zkušeností, zdrojů a úsilí celé řady specialistů, jejichž snažení je mimo jiné deklarováno již třetím úspěšným absolvováním recertifikačního auditu (certifikace kontinuálně probíhá od roku 2006).

Audit byl zaměřen na systém řízení kvality pro návrh a vývoj, konfiguraci, prodej, instalaci a servis softwarových a hardwarových prostředků pro lékařskou diagnostiku a archivaci dle ISO 13485:2016, a opětovně prokázal shodu s požadavky Směrnice rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (CE značka). Náš produkt MARIE PACS takovou zkoušku absolvoval v polovině dubna 2021, a proto se mohou naši zákazníci a partneři i nadále těšit z používání bezpečného, kvalitního a spolehlivého informačního systému pro lékařskou diagnostiku a archivaci MARIE PACS.