OR-CZ spolupracuje s Fakultní nemocnicí Brno, která patří mezi největší zdravotnická zařízení v ČR, na využití umělé inteligence v radiologii.

Jelikož máme dlouholeté zkušenosti z oblasti IS určených pro diagnostiku radiologických snímků, díky čemuž jsme se stali největším dodavatelem systému PACS v ČR, svoje know-how uplatňujeme i v moderních trendech jako je využití umělé inteligence, strojového učení a neuronových sítí. Umělá inteligence může pomoci léčit pacienty s různými onemocněními, náš systém založený na umělé inteligenci pomůže v oblasti mamografického screaningu. Rakovina prsu patří mezi nejčastější nádorové onemocnění a její výskyt stále stoupá. Včasná diagnostika je stěžejní, jelikož odhalení v raném stádiu poskytuje pacientce vysokou šanci na vyléčení. V OR-CZ jsme proto investovali do vývoje systému, který bude schopen automaticky detekovat a klasifikovat mikrokalcifikace v mamografických snímcích. Mikrokalcifikace jsou drobné vápenaté tečky, které se tvoří v počínajícím nádoru a můžou pomoci ke včasné diagnostice rakoviny prsu.

 

Absolvovali jsme již sběr anonymizovaných dat, které bylo potřeba shromáždit jako vstup pro učení umělé inteligence. Na výběru vhodných dat a správné anotaci snímků se podílel profesionální tým lékařek pod vedením MUDr. Petrášové z Kliniky radiologie a nukleární medicíny FN Brno. V současné době pracujeme na učení umělé inteligence a aktuálně již máme k dispozici model, který snímky dokáže vyhodnocovat a upozornit na podezřelé oblasti v prsní tkáni. Aktuálně se bude systém testovat a validovat. „Umělá inteligence se bude časem zdokonalovat podle toho kolik obdrží vstupních dat, takže se neustále učí a správná míra detekce mikrokalcifikace bude neustále růst“, vysvětluje Vojtěch Motyčka, člen projektového týmu za část IT FN Brno.

 

V praxi předpokládáme využití např. při supervizi nebo prioritizaci vyšetření připravených na diagnostiku. Funkcionalita bude integrovaná do našeho systému MARIE PACS. „Vyhodnocování, byť prostých mamografických snímků, nejde v 21. století dělat bez moderních nástrojů reflektujících jednoduchost používání a přidanou klinickou hodnotu implementovanou do softwaru, který je lékařům dobře znám. Uživatelé se proto nemusí bát, že by byli nuceni se učit a používat další nový systém, ale budou pracovat v jednotném prostředí“, doplňuje pán Motyčka.