• Zpět na reference

    Poliklinika Žďár nad Sázavou, p.o.

    případová studie — zdravotnictví

O našem klientovi

zahájení spolupráce

specializovaných provozů

počet zaměstnanců

Poliklinika Žďár nad Sázavou byla založena v 80. letech 20. století a svou velikostí se řadí mezi menší zdravotnická zařízení. Nicméně i přes své menší kapacity najdete na poliklinice 10 specializovaných provozů, kde poskytuje zdravotnický personál pacientům lékařskou a ošetřovatelskou péči. V současné době má poliklinika 49 zaměstnanců a 51 podnájemníků. K dispozici jsou obvodní lékaři, pediatři, stomatologové, dále lékaři chirurgie, ortopedie, gynekologie, interny, kardiologie, klinické onkologie, alergologie, diabetologie, ale také oddělení jako je ušní, oční a další.

Popis řešení

Implementace kompletní digitalizace radiologického pracoviště obsahovala dodání nepřímé digitalizace (CR zařízení) a centrálního PACS systému MARIE PACS, diagnostické pracovní stanice pro popis obrazové dokumentace a také pracovní stanici k vypalování CD/DVD. Součástí projektu bylo rovněž propojení se stávajícím nemocničním informačním systémem a instalace neomezené multilicence klinického prohlížeče, který mohou využívat i externí lékaři pro přístup k obrazové dokumentaci.

Přínosy řešení

"S nasazením systému MARIE PACS se stalo vytváření a zpracování obrazové dokumentace mnohem rychlejší a bezpečnější. Tento certifikovaný systém (Zdravotnický prostředek tř. IIb) je kompatibilní s modalitami různých výrobců, umí efektivně zpracovávat velký objem dat, a to aniž by se při nárůstu objemu dat jakkoliv zpomaloval. Nepřetržitý provoz bez jakýchkoliv výpadků a snadný přístup všech uživatelů k obrazovým datům je zajištěn zálohováním veškerých komponent. Řešení je navíc snadno rozšiřitelné v případě, že nemocnice potřebuje například využívat větších kapacit."

Marie Horáková, vedoucí RDG asistentka