O našem klientovi

zahájení spolupráce

oddělení

pracovníků

Nemocnice Břeclav disponuje poměrně rozsáhlou lůžkovou (až 419 lůžek na 12 odděleních) a ambulantní kapacitou s 23 medicinskými odbornostmi, kde zdravotnický personál poskytuje jak diagnostickou, tak i léčebnou a ošetřovatelskou péči. Ročně zde hospitalizují v průměru 20–22 tisíc  pacientů.
Nemocnice se mimo jiné podílí na průběžném vzdělávání zdravotnických pracovníků a praktické výchově posluchačů lékařských fakult a studentů středních zdravotních škol.

Více informací o klientovi

Popis řešení

Systém MARIE PACS je v používán v tomto zdravotnickém zařízení již od roku 2004.

V rámci historicky prvního kompletního řešení MARIE PACS (SW + HW) byl dodán systém PACS, multilicence klinického DICOM prohlížeče, diagnostické a klinické pracovní stanice, modul pro integraci s NIS a datová úložiště. 

Přínosy řešení

"Již od počátku chodu oddělení RDG byl požadavek na řízení provozu pomocí počítačové sítě. Proto jsme v roce 2004 uvítali iniciativu spol. OR-CZ připojit se k pilotnímu projektu digitalizace pracoviště pomocí řešení MARIE PACS čehož si následně všimla odborná veřejnost a udělila cenu za "IT projekt roku 2004". V současné době je celé oddělení plně digitalizováno, čímž je zjednodušeno popisování studií a zasílání RTG dokumentace ke konzultaci na jiná oddělení nemocnice či jiná specializovaná pracoviště v rámci celé ČR, zvláště pak u akutních stavů. Naopak jsme i my schopni přijímat v digitální podobě vyšetření z jiných pracovišť."

Ing. Michal Ragan, technik IS