• Zpět na reference

    Zlínský kraj

    Systém MARIE PACS ve 4 nemocnicích Zlínského kraje

O našem klientovi

zahájení spolupráce

lůžek

Zlínský kraj je zakladatelem 4 nemocnic, a sice Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně, Uherskohradišťské nemocnice, a.s., Kroměřížské nemocnice, a.s. a Vsetínské nemocnice, a.s. Nemocnice tvoří základní páteř lůžkových zdravotnických zařízení a zdravotních služeb, které jsou poskytovány občanům celého kraje.
Krajská nemocnice T. Bati disponuje 1 084 lůžky, přičemž lékaři hospitalizují cca 40 tis. pacientů ročně. Uherskohradišťská nemocnice má podle posledních statistik 613 lůžek a ročně zvládne poskytnout komplexní lékařskou péči přibližně 25 tis. hospitalizovaných pacientů.
479 lůžek je kapacita Kroměřížské nemocnice, kde ročně hospitalizují něco kolem 17,5 tis. pacientů.
Vsetínská nemocnice pak disponuje 344 lůžky, kdy zdravotnický personál ročně hospitalizuje asi 14,1 tisíc pacientů a zároveň ambulantně ošetří až 186 tisíc pacientů za rok.

Více informací o klientovi

Popis řešení

Jedná se o první regionální řešení MARIE PACS v ČR vůbec. Celá dodávka zahrnovala implementaci centrálního systému PACS pro elektronické zpracování, archivaci a distribuci obrazových dat MARIE PACS (SW + HW), instalaci a implementaci multilicence klinického DICOM prohlížeče, dále implementaci datových úložišť a portálu zajišťujícího sdílení zdravotnické obrazové dokumentace vč. sdílení textových popisů vyšetření. Dále proběhlo také samotné napojení všech 4 zdravotnických zařízení, spojené s migrací stávajících obrazových dat z jednotlivých zařízení do centrálního PACS (KDU – Krajské datové úložiště).

Přínosy řešení

"Projekt centrálního úložiště obrazových dat významně přispěl ke zrychlení vzájemného sdílení výsledků vyšetření mezi jednotlivými nemocnice zřizovanými Zlínským krajem, a tak zpřesnil diagnostický proces u pacientů především v možnosti porovnávat nálezy s jinými, pořízenými v minulosti na jiných pracovištích. Zároveň ušetřil finanční prostředky redukcí zbytečně opakovaných vyšetřovacích postupů."

MUDr. Jiří Tesař, Ph.D., klinika zobrazovacích metod KNTB